01 652 6851 usun@usun.com.hr
Select Page

USUN

IZDAVAČKA KUĆA UMJETNIKA
KOJI SLIKAJU USTIMA I NOGAMA d.o.o.

Cijenjeni kupci,
obavještavamo Vas da je naša internet stranica u izradi.
Ljubazno molimo za razumijevanje.

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA IZDAVAČKE KUĆE UMJETNIKA KOJI SLIKAJU USTIMA I NOGAMA d.o.o.

OPĆA NAČELA
Izdavačka kuća umjetnika koji slikaju ustima i nogama d.o.o., Frana Folnegovića 1A, 10000 Zagreb dalje: „mi“, „USUN“) ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s Općom urednom o zaštiti osobnih podataka te važećih hrvatskih propisa. Stoga Vas ovim putem želimo obavijestiti o tome kako štitimo Vaše osobne podatke, koje osobne podatke obrađujemo i na koji način možete dobiti informacije o Vašim osobnim podacima kojima raspolažemo. Vašim osobnim podacima raspolažemo odgovorno, ne samo radi poštivanja odredbi Uredbi i drugih propisa kojima je uređena zaštita osobnih podataka, već i radi ostvarivanja našeg cilja odgovornog rukovanja Vašim osobnim podacima. Konkretna svrha i načini obrade Vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo Vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi. Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost Vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup Vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe USUN-a i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

KLJUČNE INFORMACIJE
Voditelj obrade i kontakt za zaštitu osobnih podatakaVoditelj obrade osobnih podataka jest Izdavačka kuća umjetnika koji slikaju ustima i nogama d.o.o., Frana Folnegovića 1A, 10000 Zagreb, OIB 46161803464Kontakt na koji možete slati svoje upite jest: 
Adresa: Frana Folnegovića 1A, 10000 Zagreb;
Adresa e- pošte:  osobnipodaci@usun.com.hr;
Telefon: 01/6526 851

SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
USUN kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni i koji su pribavljeni u sklopu njegovih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od Vas ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg: 
a. izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora  
b. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti:
• ispunjavanje Vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima
• odgovaranje na Vaše upite i komentare  
c. nužnog poštivanja zakonskih obveza – Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa poreznim propisima itd.
d. obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo Vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.Ako ćemo Vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo Vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO DO NJIH DOLAZIMO 
Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, adresa i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (telefonski imenik).

PRIKUPLJANJE PODATAKA PUTEM INTERNETA 
Kada pristupite našim internetskim stranicama automatski se prikupljaju sljedeće opće tehničke informacije: vrsta internetskog preglednika, operacijski sustav koji se koristi, naziv domene Vašeg pružatelja internetskih usluga i sl. Navedene informacije su takve informacije na temelju kojih se o Vama, kao pojedincu, ne mogu donijeti nikakvi zaključci. U svakom trenutku imate pravo odbiti ovakvo prikupljanje i pohranu podataka, te se od trenutka Vašeg odbijanja predmetni podaci neće prikupljati i pohranjivati. 

KORIŠTENJE KOLAČIĆA
Kolačići (cookies) predstavljaju male datoteke s podacima koje se pohranjuje na Vaše računalo, mobilni telefon ili druge uređaje od strane Internet stranice koju posjećujete. Kolačići imaju mnogo različitih funkcija, kao što je omogućavanje učinkovite navigacije, pohrana Vaših preferencija i općenito poboljšanje Vaše uporabe naše internetske stranice. Kolačići čine interakciju između Vas i naše internetske stranice bržom i lakšom. Kolačiće upotrebljavamo kako bismo Vas razlikovali od drugih korisnika internetske stranice. To nam pomaže pružiti Vam dobro iskustvo pri uporabi internetske stranice te nam omogućuje njezino poboljšanje. Kolačići i ostale slične tehnologije, kao što je lokalna pohrana, pomažu nam i pri autentikaciji kako bismo Vam pružili personalizirani sadržaj. Posjetitelji ove internetske stranice u bilo kojem trenutku mogu pritiskom gumba „Postavka za kolačiće“ odrediti razinu do koje se prikupljaju podaci o njima. Odabirom gumba „blokirajte sve“ nećemo o Vama više upotrebljavati nikakve informacije. 

RAZDOBLJE U KOJEM ĆE PODACI BITI POHRANJENI
Vaše osobne podatke čuvati ćemo samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja Vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:- na adresu e-pošte osobnipodaci@usun.com.hr ili- na adresu Frana Folnegovića 1A, 10000 Zagreb.Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.Ako Vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

TKO JE PRIMATELJ VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
USUN se obvezuje da će čuvati Vaše osobne podatke i da ih neće priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez Vašeg posebnog odobrenja, osim: 
• pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice računovodstveni servis, pružatelji usluga dostave itd.)
• nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)
• kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima• kada je USUN zakonski dužan dostavljati te podatke.

DOLAZI LI DO MEĐUNARODNOG PRIJENOSA VAŠIH PODATAKA
USUN prenosi Vaše podatke samo u zemlje Europske unije. USUN ne prenosi Vaše osobne podatke u Treće zemlje. Nastane li potreba za takvim prijenosom, USUN će Vas na primjeren način obavijestiti te prijenos izvršiti samo u skladu s važećim propisima. 

KOJA SU VAŠA PRAVA POVEZANA S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA
Ovisno o pravnoj osnovi obrade Vaša prava mogu biti sljedeća: 
• zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na Vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
• zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s Vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja• uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa USUN-a ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga
• tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad Vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom USUN-a za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe USUN te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe USUN radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično
• ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
• prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo
• podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

TRAŽENJE PRISTUPA OSOBNIM PODATCIMA KOJI SE ODNOSE NA VAS ILI TRAŽENJE ISPRAVKA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo Vas da nam se obratite pisanim putem na adresu:
Frana Folnegovića 1A, 10000 Zagreb;
ili na adresu elektroničke pošte osobnipodaci@usun.com.hr.

ULAGANJE PRIGOVORA NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA 
Ako smatrate da USUN nema zakonitu osnovu obrađivati Vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor pisanim putem na adresu:
Frana Folnegovića 1A, 10000 Zagreb;
ili na adresu elektroničke pošte osobnipodaci@usun.com.hr.
U tom slučaju nećemo više obrađivati Vaše osobne podatke niti ćemo Vam moći pružati svoje usluge i biti s Vama u poslovnom odnosu.

SIGURNOST
Koristimo niz tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera da zaštitimo Vaše osobne podatke od slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlaštenih osoba.